Obchodní a reklamační podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu) pro koncové zákazníky

 

Článek I.

Vysvětlení pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) www.mp-kovani.cz je společnost MP KOVÁNÍ s. r. o., se sídlem Divišovská 328, 258 01 Vlašim, Česká republika, IČ: 28446089, zapsaná u rejstříkového soudu v Praze , oddíl C, vložka č. 142059. 
 2. Prodávajícím je společnost MP KOVÁNÍ s. r. o., se sídlem Divišovská 328, 258 01 Vlašim, Česká republika, IČ: 28446089, DIČ: CZ28446089, zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 142059.
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.mp-kovani.cz je společnost MP KOVÁNÍ s. r. o., se sídlem Divišovská 328, 258 01 Vlašim, Česká republika, IČ: 28446089, zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 142059. 
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil závaznou objednávku. Podle zákona č. 40/1964 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internetu s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží a služeb na dálku prostřednictvím elektronického zařízení.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkách e-shopu, které je možné objednat. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím, včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 7. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace jako i telefonické komunikace, dokud je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo jím oprávněnou osobou. To neplatí však pro odstoupení od smlouvy v souladu s § 53,odst. 7 Občanského zákoníku (dále jen jako „Zákon“) ve lhůtě 14 kalendářních dní, kde se vyžaduje písemná forma.
 8. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní jen v nevyhnutelném rozsahu, který zodpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věcí, pokud mezi nimi nebylo dohodnuté jinak.

 

Článek II.

Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží a služeb jsou uváděné bez DPH i s 21 % DPH.
 2. Prodávající je vázaný cenou uvedenou na stránkách e-shopu v momentě vykonání nákupu.

 

Článek III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím, při kompletním vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání prodávajícímu. Pro správné a řádné vyřízení objednávky je potřeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 1. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb. Objednávka se jejím odesláním stává pro kupujícího závaznou, teda je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 1. Kupujícímu je po odeslání objednávky v e-shope automaticky generovaný a odeslaný informační e-mail o tom, že prodávajícímu byla e-shopem doručená objednávka kupujícího na zpracování. Tento e-mail není  potvrzením zboží v smyslu ods. 4. tohoto článku.
 2. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit nebo doplnit jen na základe vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestli zákon nebo jiný právní předpis neustanovuje jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslaná na e-mailovou adresu kupujícího. Elektronická zpráva prodávajícího, kterou se objednávka kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje, je odmítnutí objednávky kupujícího.
 1. Pokud prodávající není schopný splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodu např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce udělal tak závažné změny, kvůli kterým není možné realizovat objednávku nebo z důvodu vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat (odstoupit od kupní smlouvy), o tom pošle kupujícímu e-mail. Taktéž má prodávající právo zrušit objednávku (odstoupit od kupní smlouvy), pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které není možné ověřit, například nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávná resp. neexistující adresa. Pokud kupující zaplatil předem, prodávající je povinen vrátit tuto částku do 14 dní.
 1. Kupující bere na vědomí, že u objednávky zboží, které prodávající nedrží na skladě a objedná vyrobení a dodání od dodavatele přímo pro tohoto kupujícího, kupující po jeho dodaní nemůže odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu § 53 ods. 8 Občanského zákoníku.

 

Článek IV.

Platební podmínky 

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následnými způsoby – maloobchodní prodej (eshop):
 1. platba předem - na základě vystavené zálohové faktury, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet,
 2. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při převzetí zboží),
 3. platba při osobním převzetí na vzorkovně (v hotovosti nebo platební kartou),
 4. platba na základě dárkového poukazu.
 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následnými způsoby – velkoobchodní prodej:
 1. platba předem - na základě vystavené zálohové faktury, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet,
 2. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při převzetí zboží),
 3. platba při osobním převzetí na vzorkovně (v hotovosti nebo platební kartou),
 4. platba na základě faktury se splatností uvedené ve faktuře.
 1. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je na něm uvedený. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.
 1. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedené v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
 1. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
 1. slevu z ceny za nákup přes eshop,
 2. slevu z ceny za registraci do e-shopu,
 3. slevu za opakovaný nákup,
 4. slevu na základě jednorázového slevového kupónu,
 1. Poskytované slevy není možné kumulovat a není na ně právní nárok.

 

Článek V.

Dodací podmínky 

 1. Prodávající je povinný do 30 dní od vytvoření objednávky/vzniku kupní smlouvy, zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodli jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedená delší dodací lhůta. Smluvní strany se dohodly, že lhůta dodání zboží se prodlužuje o čas:
 1. celozávodní dovolené výrobce, dovozce nebo dodavatele zboží,
 2. přerušení výroby zboží výrobcem, přerušení výkonu práce dovozcem nebo dodavatelem,
 3. opožděním výrobce, dovozce nebo dodavatele s dodaním zboží prodávajícímu.
 1. Pokud je zboží skladem, je expedovaný podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 1. Pokud se v objednávce nachází vícero zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možností částečných dodávek.
 1. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jako i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce. Součástí plnění dodávky není instalace zboží.
 1. Za místo plnění se považuje místo uvedené v objednávce, na které je zboží dodávané. Kupující je povinný zabezpečit, aby se v oznámeném čase dodání zboží na místě odběru nacházel kupující nebo jiná osoba oprávněná převzít zboží. Kupující je povinný převzít zboží na tomto místě.
 2. Předávající je oprávněný odepřít předání zboží do doby zaplacení kupní ceny.
 1. Předávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
 1. kurýrní společností PPL CZ s.r.o. (Professional Parcel Logistic), se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, Česká republika,
 2.  
 3. Kupující je povinný zkontrolovat zboží včetně jeho obalu ihned po jeho převzetí. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozený, je povinný tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nebo dopravcovi a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je kupující povinný vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jeho správnost potvrdí předávající nebo dopravce. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného předávajícímu si kupující může uplatnit nároky vyplývající ze závad zboží, za které zodpovídá prodávající, a prodávající je povinný odstranit vady zboží nebo poskytnout kupujícímu slevu z kupní ceny zboží nebo v případě neodstranitelných závad zboží dodat kupujícímu nové zboží, vždy podle povahy vady a v souladu s reklamačním řádem. Při porušení této povinnosti si může kupující uplatnit nároky z později zjištěných vad jen v případě, pokud se ukáže, že tyto vady mělo zboží již v čase převzetí.

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb 

 1. Přepravné a platební podmínky pro velkoobchodní partnery v rámci ČR:
 1. Při odběru zboží na fakturu v hodnotě nižší než 1500Kč bez DPH po slevě bude k ceně zboží připočítané přepravné ve výši 100Kč bez DPH.
 2. Při odběru zboží na dobírku v hodnotě nižší než 1500Kč bez DPH po slevě bude k ceně zboží připočítané přepravné ve výši 100Kč bez DPH.
 3. Při odběru zboží v hodnotě nad 1500Kč bez DPH po slevě je přepravné zdarma.
 1. Přepravné a platební podmínky pro maloobchodní prodej (eshop) v rámci ČR:
 1. Při odběru zboží na fakturu v hodnotě nižší než 1500Kč bez DPH po slevě bude k ceně zboží připočítané přepravné ve výši 100Kč bez DPH.
 2. Při odběru zboží na dobírku v hodnotě nižší než 1500Kč bez DPH po slevě bude k ceně zboží připočítané přepravné ve výši 100Kč bez DPH.
 3. Při odběru zboží na fakturu v hodnotě vyšší než 1500Kč bez DPH po slevě je přepravné zdarma.
 4. Při odběru zboží na dobírku v hodnotě vyšší než 1500Kč bez DPH po slevě je přepravné zdarma.
 1. Přepravné a platební podmínky při velkoobchodním a maloobchodním prodeji (eshop) mimo ČR a za nadrozměrné zásilky je stanovené individuálně.
 1. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb jako i cen za tyto služby.
 1. Z důvodu nestability cen materiálů na světovém trhu si prodávající vyhrazuje právo na úpravu cen bez předešlého upozornění. Aktualizace cen a sortimentu najdete na adrese: www.mp-kovani.cz

 

Článek VII.

Převod vlastnického práva 

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až v okamžiku uhrazení plné ceny za předmět kupní smlouvy. Zboží nebo služby, na které se ještě vztahuje vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vyřídit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

 

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy 

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku.

 

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele 

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytovaní služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dní ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona. Pokud je předmětem kupní smlouvy dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodaním zboží.
 1. Spotřebitel je povinný, pokud chce toto právo využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího v době jeho provozních hodin nebo toto odstoupení podat na poštovní přepravu nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedená v kontaktech, případně toto uplatnění práva je možné uplatnit i v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel je povinný po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje společně s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručená společně se zbožím, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení. Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následný formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je potřebné vyplnit minimálně údaje s označením „*“ – hvězdičkou.
 1. Zboží nám nezasílejte na dobírku, zásilka nebude převzatá.
 1. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu jako i náklady prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dní ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručené zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.
 1. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 1. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou uvedené v §53 odst. 8 Občanského zákoníku.
 1. Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobené jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran 

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
 1. Kupující je povinný:
 1. převzít objednané zboží,
 2. zaplatit za převzaté zboží dohodnutou odplatu prodávajícímu,
 3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání.
 1. Prodávající je povinný:
 1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
 2. společně se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod na obsluhu v kodifikované podobě českého jazyka.

 

Článek XI.

Ochrana osobních údajů 

 1. Osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). 
 1. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti, která zabezpečuje doručení zboží nebo služeb, osobě poskytující účetní služby, daňové služby, právní služby, služby vymáhání pohledávek, správu webové stránky, poskytovatelům platebních služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně sprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle zákona 2016/679.
 1. Provozovatel je povinný zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačných opatření. Taktéž všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinní dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
 1. Dotknutá osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19  zákona č. 2016/679, a to konkrétně:
 1. právo na informace, které je plněná tímto obsahem a obchodními podmínkami,
 2. právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotknuté osoby
 3. právo na opravu osobních údajů
 4. právo na vymazání osobních údajů
 5. právo na omezení zpracování osobních údajů
 6. právo namítat zpracování osobních údajů 
 7. právo na přenosnost osobních údajů
 8. právo podat podnět na dozorný orgán ve vztahu ke zpracovaným osobním údajům.
 1. Provozovatel od kupujícího získává následovné osobní údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa na doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracované za účelem konkrétního vyřízení Vaší objednávky. V případě firmy i název společnosti. Tyto osobní údaje jsou uchovávané po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových dodacích listů,  zabezpečení dopravy jako i účtování v účetnictví.
 2. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shope na účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
 1. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuté na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytované třetím stranám.
 1. Svůj souhlas může kupující kdykoliv odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat na účely e-mailového marketingu.

 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předcházejícího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těchto všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 1. Neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
 1. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si přečetl všeobecné obchodní podmínky jako i reklamační podmínky a seznámil se s jejich obsahem.
 2. Tyto podmínky byly vypracované v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.cz.
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlídnutí kupujícím, jako jsou i zveřejněné na internetové stránce e-shopu.
 1. Pokud spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřešil jeho reklamaci nebo jestli se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádost o nápravu. Pokud prodávající žádost o nápravu zamítne nebo na ní neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má  právo podat návrh na alternativní řešení svého sporu. 
 1. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako i v jejich neoddělitelných součástích (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona 2016/679 a Občanského zákoníku.
 1. V případě uzavření jiné smlouvy s kupujícím s jinými podmínkami, mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich neoddělitelných součástí nabývají  platnost a účinnost 1.9.2021

 

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

neoddělitelná součást všeobecných obchodních podmínek

 1. Reklamovat je možné jen zboží, které bylo zakoupené u prodávajícího a které je vlastnictvím spotřebitele.
 1. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci může vyřídit až po úplné úhradě kupní ceny ve smyslu § 151a Občanského zákoníku.
 1. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nekoná v rámci předmětu svojí podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na celý nabízený sortiment se poskytuje záruka v trvaní 24 měsíců, pokud není u zboží uvedené jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.
 1. Záruční doba začíná plynou dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně, v den jeho převzetí.
 1. Kupující je povinný reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.
 1. Zodpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následným užíváním:
 1. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
 2. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uvedený v návodu na používání,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží podle návodu,
 4. zanedbáním péče a údržby o zboží,
 5. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
 6. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 1. Ze zodpovědnosti za vady jsou taktéž vyňaté vady, které vznikly při živelné pohromě.
 1. Zodpovědnost za vady se nevztahují taktéž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží (vadou vzniklou běžným používáním výrobku je např. změna barvy výrobku v důsledku slunečního záření). Za vadu není možné považovat, jak vyplývá už z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezená na kratší čas. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedená na zboží, pokud tomuto označení zboží podléhá.
 1. Kupující bere na vědomí, že vadou zboží není odstín barvy zboží, pokud se barva dodaného zboží odlišuje od barvy zboží uveřejněný v nabídce prodávajícího na internetu, když přesný odstín barvy zboží je závislý na technickém zařízení používaného kupujícím na prohlížení nabídky prodávajícího uveřejněné na internetu.
 1. Reklamované zboží je potřebné zaslat na naší adresu uvedenou níže, avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je potřeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je potřeba přidat kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi. Reklamaci je potřeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo formou e-mailu.
 1. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den její doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však společně s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zaslané písemně.
 1. Prodávající je povinný určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V ojedinělých případech, pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v ojedinělých případech je možné reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty 30 dnů na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácená plná suma za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
 1. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
 1. pokud jde o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněná, přičemž tato vada musí být odstraněná bez zbytečného odkladu,
 2. kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen části věci, výměnu části pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží, nebo závažnost vady,
 3. prodávající může místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti,
 4. pokud  jde o vadu, kterou není možné odstranit a která brání řádnému používání věci, má kupující právo na výměnu věci, nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo má kupující v případě pokud sice jde o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,
 5. pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 1. Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud se reklamační řízení ukončí odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou na převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 1. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informovaný v zákonné lhůtě.
 1. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož se zboží při přepravě může poškodit.

 

Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

Upozornění:

U štítových klik je potřeba znát vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč). Standardní vzdálenost je 72 nebo 90 mm. U bezpečnostních kování se používá rozteč i 92mm (prosím, zvyšte pozornost při měření).

Vzhledem k tomu, že otvory do štítových klik vyrážíme na objednávku, je nevyhnutné, abyste při zadávaní objednávky přesně uvedli typ a rozteč otvorů. Pokud si objednáte nesprávné, nemusí být jejich výměna samozřejmostí.

 

 1. Tyto reklamační podmínky jsou neoddělitelnou součástí všeobecných obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu i bez předcházejícího upozornění prodávajícího.
 1. Kontakt: MP KOVANÍ s. r. o., Divišovská 328, 258 01 Vlašim, tel. 317 777 999, mail: mp@mp-kovani.cz

 

Ve Vlašimi, dne 1.9.2021